دیدار معاون منابع انسانی و امور اجتماعی فولاد خوزستان با کارکنان شرکت

اندازه فونت  
دیدار معاون منابع انسانی و امور اجتماعی فولاد خوزستان با کارکنان شرکت

 

دیدار چهره به چهره سعید قاسم زاده معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان با حضور سید سمیع موسوی مدیر امور اداری و بهرام شجاعی سرپرست روابط کار و تنی چند از کارکنان این شرکت انجام شد.
 

این دیدار در راستای رسیدگی و رفع مشکلات کارکنان، روز یکشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۰ در دفتر معاونت یادشده انجام شد